Bulgariska språket

Av befolkningen talar 84,8 procent bulgariska, som är ett slaviskt språk och landets enda officiella språk. Bulgariskan övergår i söder i den närbesläktade makedonskan, och mindre grupper i landets… Läs mer »Bulgariska språket

Bulgarisk-ortodoxa kyrkan

Bulgarisk-ortodoxa kyrkan är ett autokefal östligt ortodoxt samfund, med omkring 6,5 miljoner medlemmar i Bulgarien och mellan 1,5 och 2,0 miljoner medlemmar i ett antal europeiska länder (däribland Sverige), Nord- och Sydamerika och Australien. Det bulgariska autokefala patriarkatet erkändes av Konstantinopelpatriarkatet 927, vilket… Läs mer »Bulgarisk-ortodoxa kyrkan