18 mars 2023
bulgarisk-svenska relationer

Säkerheten i Bulgarien har förbättrats kraftigt de senaste åren.

Korruptionen har också minskat kraftigt. Liksom med alla länder rekommenderas det dock att man är uppmärksam på värdefulla ägodelar i områden med mycket människor.