Hoppa till innehåll

Bulgariska språket

Av befolkningen talar 84,8 procent bulgariska, som är ett slaviskt språk och landets enda officiella språk. Bulgariskan övergår i söder i den närbesläktade makedonskan, och mindre grupper i landets sydvästra del talar makedonska (de bulgariska dialekterna övergår gradvis i de makedonska, och ingen skarp gräns finns).

Andra språk som talas är turkiska (med stora dialektala skillnader mot den turkiska som talas i Turkiet), av omkring 600 000 personer, och romani, av omkring 300 000 personer.

Bland de turkisk- och romanitalande råder en hög grad av tvåspråkighet med bulgariska som andraspråk. Ungefär 24,9 % av befolkningen kan engelska som andraspråk, men även ryska (9,8%) och tyska (3,4%) förstås. Yngre talar som regel oftare engelska och äldre ryska. Ca 1% talar franska som andraspråk.

 

Källa: Wikipedia