Hoppa till innehåll

Bulgarisk-svenska relationer

bulgarisk-svenska relationer

Sverige och Bulgarien upprättade diplomatiska förbindelser år 1909. Relationerna kan idag betecknas som utmärkta. Det finns ytterst få utestående bilaterala frågor. Förbindelserna har successivt breddats och fördjupats genom åren, i synnerhet efter Bulgariens närmande till EU. Kärnan i relationerna utgörs, utöver de EU-relaterade aspekterna, av ökade samhandel, samarbete på energi-, försvars- och de kulturella områdena. Under 2005 uppgick Sveriges export till Bulgarien till drygt 1,1 miljarder kronor (+42 procent), medan importen från Bulgarien under 2007 uppgick till drygt 0,4 miljarder kronor (+18 procent). Första halvåret 2006 ökade exporten till Bulgarien till 0,6 miljarder kronor (+31 procent) och importen till 0,2 miljarder kronor (+17 procent). År 2007 ökade exporten till Bulgarien till 1,2 miljarder kronor, såväl som exporten till drygt 0,6 miljarder kronor, vilket medför en 100-procentig ökning i båda fallen jämfört med 2003.

Den stora posten för export till Bulgarien är telekomutrustning, medan den stora posten för import från Bulgarien är inom nästan samma område, det vill säga teknisk apparatur. De svenska direktinvesteringarna hade en snittökning på cirka 22 procent mellan 2003 och 2007. I nuläget finns ett femtiotal svenska företag representerade i Bulgarien. I början på 2007 bildades den Bulgarisk-Svenska Handelskammaren som en plattform för både stora och mindre svenska företag på plats i Bulgarien. Ungefär samtidigt öppnade Exportrådet ett kontor i Sofia för att främja svensk handel och export till Bulgarien. Ungefär ett 50-tal svenskar bor i Bulgarien. Svenska MTG förvärvade i juli 2008 Nova Television Bulgaria för 620 miljoner euro. I och med det köpet tar MTG över Bulgariens andra största tv-station. Detta förvärv var MTG:s största i dess historia.

 

Källa: Wikipedia